กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : มิตรภาพ

จำนวน 9
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 6
2 สนามกีฬา 2
3 ถังเก็บน้ำ 6
4 ถนน 1
5 รั้ว 2
6 อาคารอเนกประสงค์ 2
7 บ้านพักครู 2
8 บ้านพักภารโรง 1
9 ส้วม 5

รายการสิ่งปลูกสร้าง : มิตรภาพ

จำนวน 27
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2537 งบประมาณหน่วยงานอื่น 80,000
2 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2536 งบประมาณต้นสังกัด 445,000
3 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2537 งบประมาณหน่วยงานอื่น 80,000
4 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2540 งบประมาณหน่วยงานอื่น 186,000
5 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2536 งบประมาณต้นสังกัด 100,500
6 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2535 งบประมาณต้นสังกัด 100,500
7 สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 2538 งบประมาณต้นสังกัด 230,000
8 สนามกีฬา สนามตะกร้อ 2543 งบประมาณต้นสังกัด 123,000
9 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2543 งบประมาณต้นสังกัด 121,000
10 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2546 งบประมาณต้นสังกัด 187,999
11 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2536 งบประมาณต้นสังกัด 184,000
12 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2534 งบประมาณต้นสังกัด 156,000
13 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2545 งบประมาณต้นสังกัด 186,871
14 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง/32 2534 งบประมาณต้นสังกัด 111,000
15 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2535 งบประมาณต้นสังกัด 381,000
16 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 2534 งบประมาณต้นสังกัด 367,000
17 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2540 งบประมาณต้นสังกัด 1,880,000
18 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 2546 งบประมาณต้นสังกัด 7,194,000
19 อาคารเรียน อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 2534 งบประมาณต้นสังกัด 1,141,000
20 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 2538 งบประมาณต้นสังกัด 2,678,000
21 อาคารเรียน เบ็ดเสร็จ ข. 2535 งบประมาณต้นสังกัด 6,582,000
22 อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 2535 งบประมาณต้นสังกัด 1,387,000
23 อาคารเรียน เบ็ดเสร็จ ก. 2535 งบประมาณต้นสังกัด 6,582,000
24 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2543 งบประมาณต้นสังกัด 15,999,999
25 รั้ว รั้วคอนกรีต 2546 งบประมาณต้นสังกัด 70,000
26 รั้ว รั้วคอนกรีต 2547 งบประมาณต้นสังกัด 60,000
27 ถนน ถนนคอนกรีต 2543 งบประมาณต้นสังกัด 169,000