จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท :

จำนวน 2
# แบบ จำนวน รายละเอียด
1 บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย) 1
2 อื่น ๆ 9