จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท :

จำนวน 9
# แบบ จำนวน รายละเอียด
1 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 7
2 สนามตะกร้อ 1
3 สนามบาสเก็ตบอล 22
4 สนามฟุตซอล 1
5 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 12
6 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 1
7 สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ) 1
8 สนามวอลเลย์บอล 9
9 อื่น อื่น 7