จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท :

จำนวน 4
# แบบ จำนวน รายละเอียด
1 รั้วคอนกรีต 31
2 รั้วตาข่าย 1
3 รั้วลวดหนาม 11
4 อื่น อื่น 6