จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท :

จำนวน 2
# แบบ จำนวน รายละเอียด
1 หอสมุด 4
2 อื่น อื่น 8