จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท :

จำนวน 1
# แบบ จำนวน รายละเอียด
1 อื่น อื่น 3