จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท :

จำนวน 2
# แบบ จำนวน รายละเอียด
1 บ่อเลี้ยงปลา 10
2 อื่น อื่น 3