จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : ถนน แบบ : ถนนคอนกรีต

จำนวน 0
# โรงเรียน จำนวน รายละเอียด
1 มหาวิชานุกูล 1
2 มหาชัยพิทยาคาร 3
3 แกดำวิทยาคาร 1
4 มิตรภาพ 1
5 เขื่อนพิทยาสรรค์ 3
6 โพนงามพิทยานุกูล 1
7 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1
8 กันทรวิชัย 1
9 เชียงยืนพิทยาคม 1
10 กู่ทองพิทยาคม 1
11 กุดรังประชาสรรค์ 2
12 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 5
13 ชื่นชมพิทยาคาร 3
14 บรบือ 1
15 ยางวิทยาคม 1
16 โนนราษีวิทยา 1
17 หนองม่วงวิทยาคาร 1
18 บรบือวิทยาคาร 4
19 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1
20 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1
21 ประชาพัฒนา 1
22 มัธยมยางสีสุราช 5