จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : ถนน แบบ : ถนนลาดยาง

จำนวน 0
# โรงเรียน จำนวน รายละเอียด
1 สารคามพิทยาคม 1