จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : ถนน แบบ : ถนนลูกรัง

จำนวน 0
# โรงเรียน จำนวน รายละเอียด
1 มหาวิชานุกูล 1
2 กู่ทองพิทยาคม 1