อาคารเรียน [ลำดับที่ 1] แบบ : 4 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2516
งบประมาณ400,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน47 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
อาคารเรียน [ลำดับที่ 2] แบบ : 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2526
งบประมาณ0 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน37 ปี
สภาพปัจจุบันดี
อาคารเรียน [ลำดับที่ 3] แบบ : 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2528
งบประมาณ4,199,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน35 ปี
สภาพปัจจุบันดี
อาคารเรียน [ลำดับที่ 5] แบบ : 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2520
งบประมาณ2,090,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน43 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้