บ่อน้ำตื้น [ลำดับที่ 1] แบบ : บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย) (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2535
งบประมาณ400,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณหน่วยงานอื่น
อายุการใช้งาน28 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม