สนามกีฬา [ลำดับที่ 1] แบบ : สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2525
งบประมาณ100,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน38 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้
สนามกีฬา [ลำดับที่ 2] แบบ : สนามวอลเลย์บอล (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2525
งบประมาณ60,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน38 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้
สนามกีฬา [ลำดับที่ 3] แบบ : สนามบาสเก็ตบอล (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2526
งบประมาณ75,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน37 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้