ถังเก็บน้ำ [ลำดับที่ 1] แบบ : หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2532
งบประมาณ3,000,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน31 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
ถังเก็บน้ำ [ลำดับที่ 2] แบบ : ฝ.33 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2535
งบประมาณ250,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน28 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้