ถนน [ลำดับที่ 1] แบบ : ถนนคอนกรีต (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2535
งบประมาณ350,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
อายุการใช้งาน28 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้