รั้ว [ลำดับที่ 1] แบบ : รั้วคอนกรีต (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2551
งบประมาณ800,000 บาท
การได้มาของงบประมาณการบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
อายุการใช้งาน12 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้