ส้วม [ลำดับที่ 1] แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2526
งบประมาณ0 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน37 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
ส้วม [ลำดับที่ 2] แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2527
งบประมาณ0 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน36 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้
ส้วม [ลำดับที่ 3] แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2528
งบประมาณ0 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน35 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
ส้วม [ลำดับที่ 4] แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2531
งบประมาณ0 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน32 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
ส้วม [ลำดับที่ 5] แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2538
งบประมาณ0 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน25 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
ส้วม [ลำดับที่ 8] แบบ : อื่น อื่น (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2557
งบประมาณ600,000 บาท
การได้มาของงบประมาณการบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
อายุการใช้งาน6 ปี
สภาพปัจจุบันดี