หอสมุด [ลำดับที่ 1] แบบ : อื่น อื่น (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2527
งบประมาณ300,000 บาท
การได้มาของงบประมาณการบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
อายุการใช้งาน36 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้