กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : สพม.26

จำนวน 15
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 126
2 อาคารอเนกประสงค์ 119
3 บ้านพักครู 211
4 บ้านพักภารโรง 23
5 ส้วม 154
6 หอสมุด 12
7 สนามเด็กเล่น
8 เรือนเพาะชำ 3
9 บ่อเลี้ยงปลา 13
10 บ่อน้ำตื้น 10
11 สนามกีฬา 61
12 ถังเก็บน้ำ 78
13 ถนน 43
14 รั้ว 49
15 บ้านพักนักเรียน 8

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างแยกตามโรงเรียน : สพม.26

จำนวน 35
# รหัส smis โรงเรียน จำนวนรายการ รายละเอียด
1 44012001 สารคามพิทยาคม 35
2 44012002 ผดุงนารี 24
3 44012003 มหาวิชานุกูล 30
4 44012005 มหาชัยพิทยาคาร 24
5 44012007 แกดำวิทยาคาร 16
6 44012008 มิตรภาพ 27
7 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ 35
8 44012010 เขวาไร่ศึกษา 41
9 44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ 33
10 44012012 โพนงามพิทยานุกูล 17
11 44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ 15
12 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 14
13 44012021 กันทรวิชัย 28
14 44012022 เชียงยืนพิทยาคม 41
15 44012023 กู่ทองพิทยาคม 24
16 44012025 กุดรังประชาสรรค์ 23
17 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 27
18 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร 37
19 44022001 บรบือ 26
20 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร 16
21 44022003 โนนแดงวิทยาคม 18
22 44022005 ยางวิทยาคม 22
23 44022006 โนนราษีวิทยา 16
24 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร 18
25 44022008 บรบือวิทยาคาร 42
26 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ 36
27 44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 26
28 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 30
29 44022015 วาปีปทุม 24
30 44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 38
31 44022020 ประชาพัฒนา 20
32 44022023 นาดูนประชาสรรพ์ 25
33 44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 10
34 44022026 นาภูพิทยาคม 21
35 44022027 มัธยมยางสีสุราช 31