กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกอำเภอ : สพม.26

จำนวนโรงเรียนแยกอำเภอ : สพม.26

# อำเภอ จำนวนโรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน Action
1 เมืองมหาสารคาม 4 522 8,022 217
2 แกดำ 2 46 536 32
3 โกสุมพิสัย 5 249 3,620 111
4 กันทรวิชัย 2 71 754 26
5 เชียงยืน 2 86 1,646 51
6 กุดรัง 2 43 523 21
7 ชื่นชม 1 41 520 18
8 บรบือ 7 315 5,048 165
9 นาเชือก 2 114 2,005 58
10 พยัคฆภูมิพิสัย 1 146 2,686 76
11 วาปีปทุม 3 251 3,531 108
12 นาดูน 2 106 1,504 49
13 ยางสีสุราช 2 77 881 31