ข้อมูลจำนวนนักเรียนเดินทางไกล : สพม.26 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

# รายการ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด Action
1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. 0 0 10,608 8,540 19,148
2 เดินเท้า 0 0 649 446 1,095
3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ 0 0 2,160 1,751 3,911
4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ 0 0 7,782 6,331 14,113
5 จักรยานยืมเรียน 0 0 17 12 29