ข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน : สพม.26 ปีการศึกษา 2563

# รายการ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด Action