ข้อมูลจำนวนนักเรียน : สพม.26 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด ห้องเรียน Action