SPMMK
ข้อมูลสถานศึกษา( ข้อมูล ปี พ.ศ. 2567 )
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
440120014105801044410580 สารคามพิทยาคม ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120024105811044410581 ผดุงนารี ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลา--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120034105821044410582 เมืองมหาวิชานุกูล แวงน่างเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120054105841044410584 มหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120074105861044410586 แกดำวิทยาคาร แกดำแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120084105871044410587 มิตรภาพ มิตรภาพแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120094105881044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวางโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120104105891044410589 เขวาไร่ศึกษา เขวาไร่โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120114105901044410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120124105911044410591 โพนงามพิทยานุกูล โพนงามโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120134105921044410592 วังยาวศึกษาวิทย์ วังยาวโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120164105961044410596 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120214105951044410595 กันทรวิชัย โคกพระกันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120224106011044410601 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120234106021044410602 กู่ทองพิทยาคม กู่ทองเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120254106311044410631 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังกุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120264106321044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120284106341044410634 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคล--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220014106041044410604 บรบือ บรบือบรบือสหวิทยาเขตบรบือ--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220024106061044410606 เหล่ายาววิทยาคาร กำพี้บรบือสหวิทยาเขตบรบือ--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220034106071044410607 โนนแดงวิทยาคม โนนแดงบรบือสหวิทยาเขตบรบือ--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220054106091044410609 ยางวิทยาคม ยางบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220064106101044410610 โนนราษีวิทยา โนนราษีบรบือสหวิทยาเขตบรบือ--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220074106111044410611 หนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วงบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220084106051044410605 บรบือวิทยาคาร หนองสิมบรบือสหวิทยาเขตบรบือ--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220094106121044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220104106131044410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพานนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220124106151044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220154106181044410618 วาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220184106211044410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220204106231044410623 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนาวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220234106261044410626 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220244106271044410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบังนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220264106291044410629 นาภูพิทยาคม นาภูยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220274106301044410630 มัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1