SPMMK
ข้อมูลสถานศึกษา( ข้อมูล ปี พ.ศ. 2565 )
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
440120014105801044410580 สารคามพิทยาคม ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช3,826102-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120024105811044410581 ผดุงนารี ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลา3,84399-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120034105821044410582 เมืองมหาวิชานุกูล แวงน่างเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช1286-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440120054105841044410584 มหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช2309-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120074105861044410586 แกดำวิทยาคาร แกดำแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา30510-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120084105871044410587 มิตรภาพ มิตรภาพแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา22810-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120094105881044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวางโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน2,43764-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120104105891044410589 เขวาไร่ศึกษา เขวาไร่โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน1,28935-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120114105901044410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน2589-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120124105911044410591 โพนงามพิทยานุกูล โพนงามโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน816-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120134105921044410592 วังยาวศึกษาวิทย์ วังยาวโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน576-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120164105961044410596 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล546-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120214105951044410595 กันทรวิชัย โคกพระกันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล87624-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120224106011044410601 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล1,66445-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120234106021044410602 กู่ทองพิทยาคม กู่ทองเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล1126-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120254106311044410631 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังกุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช976-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120264106321044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช46415-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120284106341044410634 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคล52718-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220014106041044410604 บรบือ บรบือบรบือสหวิทยาเขตบรบือ2,37662-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220024106061044410606 เหล่ายาววิทยาคาร กำพี้บรบือสหวิทยาเขตบรบือ1868-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220034106071044410607 โนนแดงวิทยาคม โนนแดงบรบือสหวิทยาเขตบรบือ25911-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220054106091044410609 ยางวิทยาคม ยางบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา2078-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220064106101044410610 โนนราษีวิทยา โนนราษีบรบือสหวิทยาเขตบรบือ726-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220074106111044410611 หนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วงบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา1146-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220084106051044410605 บรบือวิทยาคาร หนองสิมบรบือสหวิทยาเขตบรบือ2,01564-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220094106121044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้1,97152-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220104106131044410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพานนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้1927-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220124106151044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้2,88388-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220154106181044410618 วาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม3,15783-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220184106211044410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม30913-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220204106231044410623 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนาวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม17312-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220234106261044410626 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม1,24133-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220244106271044410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบังนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม34813-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220264106291044410629 นาภูพิทยาคม นาภูยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้40111-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220274106301044410630 มัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้46017-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4